# وزیر_راه_و_شهر_سازی

پیام وزیر راه و شهر سازی ایران به مناسبت ثبت جهانی یزد ، شهر ایرانی

اریخ انتشار: 23 تیر 1396 - 01:03     خانه» یزدفردا     پیام وزیر راه و شهرسازی در واکنش به ثبت جهانی یزد پیام وزیر راه و شهرسازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید